Hill Group - Online Shop

TERMAT DHE KUSHTET E PËRDORIMIT TË FAQES ONLINE

1. HYRJE

Mirë se vini në faqen tonë! Kjo faqe online funksionon në përputhje me Termat dhe Kushtet e saj të përdorimit, të cilat përbëjnë një marrëveshje midis përdoruesëve dhe hillgroup.shop. Këto Terma dhe Kushte shpjegojnë të drejtat dhe detyrimet e të gjithë përdoruesve (nga këtej e tutje të quajtur ju) po ashtu të drejtat dhe detyrimet e hillgroup.shop (nga këtej e tutje të quajtur ne) lidhur me shërbimin/artikujt e ofruar nga ne përmes kësaj faqeje. Përpara se të autorizoni kryerjen e porosisë ju lutem lexoni me kujdes këto Terma dhe Kushte. Duke përdorur faqen tonë online dhe duke autorizuar kryerjen e porosisë ju automatikisht jeni pajtuar me Termat dhe Kushtet tona.

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këto Terma dhe Kushte në çdo kohë pa ndonjë njoftim paraprak. Për këtë arsye, ju inkurajojmë që të i rishikoni ato para çdo porosie të re.

2. PËRDORIMI I FAQES ONLINE

Termat dhe Kushtet janë të rëndësishme si për ju, gjithashtu dhe për ne. Këto Terma dhe Kushte janë krijuar për të lidhur një marrëveshje kontraktuale me qëllim të mbrojtjes së të drejtave tuaja, si blerës dhe të drejtave tona, si biznes. Duke përdorur faqen tonë online dhe duke autorizuar kryerjen e porosisë ju automatikisht jeni pajtuar me Termat dhe Kushtet tona dhe garantoni se jeni mbi 18 vjeç dhe jeni ligjërisht të rritur për të hyrë në një marrëdhënie kontraktuale me ne. Duke pranuar këto kushte, ju bini dakord që:

a. Ju do ta përdorni këtë faqe online vetëm për të kryer veprimtari të lidhura me qëllimin e saj.

b. Ju nuk do të kryeni asnjë porosi të pasaktë apo me qëllime negative. Nëse zbulohet një porosi e tillë, kemi të drejtën të refuzojmë dërgimin e artikullit/artikujve në destinacionin e caktuar nga ju.

c. Ju jeni të detyruar të na siguroni detajet e sakta si emri, mbiemri, numri kontaktues dhe adresa e saktë. Këto detaje na shërbejnë për t'ju identifikuar dhe për të lidhur kontakt me ju në momentin që duam të dorëzojmë porosinë.

d. Nëse ju nuk na siguroni informacion të saktë ose të plotë, mund të mos jemi në gjendje të përmbushim porosinë tuaj në mënyrë adekuate.

3. DISPONUESHMËRIA E SHËRBIMIT DHE KOSTOJA PËR TË

Ne jemi në gjendje të dërgojmë porositë brenda Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Për porositë nën vlerën 30.00€ transporti brenda Kosovës është 2.00€, ndërsa për porositë mbi vlerën 30.00€ transporti brenda Kosovës do të mbulohet nga ne.

Për porositë në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut transporti është 5.00€.

4. KONTRATA MES NESH

Informacioni i detajuar në Termat dhe Kushtet nuk përmban një ofertë për shitje, por përbën një ftesë nga ana jonë për ju që të porosisni. Kontrata nuk bëhet e vlefshme nëse ne nuk miratojmë porosinë tuaj. Ne do t'ju dërgojmë një e-mail për të konfirmuar marrjen e porosisë suaj, megjithatë kjo nuk do të thotë që ne do të dërgojmë mallin nëse ne vlerësojmë se përmbushja e porosisë është e paligjshme ose nëse porosia nuk përputhet me Termat dhe Kushtet e përshkruara këtu. Kontrata hy në fuqi në momentin kur artikulli/artikujt e porositur dalin nga magazina e hillgroup.shop për të arritur tek ju.

5. DISPONUESHMËRIA E ARTIKUJVE

Të gjitha porositë për artikullin/artikujt tanë janë subjekt i disponueshmërise sonë. Në situatat kur paraqiten probleme me furnizim për artikullin/artikujt e porositur ose nëse artikulli/artikujt nuk gjenden në magazinë pavarësisht reklamimit të tij në faqen tonë online, ne rezervojmë të drejtën për të ndarë këtë informacion me ju, të vazhdojmë me pjesën tjetër të porosisë pas konfirmimit tuaj ose të ju ofrojmë një artikull tjetër të të njëjtës cilësi ose cilësie më të lartë, me çmim të njëjtë ose të ngjashëm, për ta zëvendësuar atë që mungon. Nëse ju nuk dëshironi artikullin zëvendësues të ofruar nga ne, ju nuk keni asnjë detyrim për të vazhduar me porosinë me ne.

6. PËRDITËSIMI I ARTIKUJVE DHE REFUZIMI I POROSISË

Ne rezervojmë të drejtën për të shtuar, larguar apo përditësuar artikujt, materialet dhe përmbajtjet nga faqja online në çdo kohë. Edhe pse ne do të bëjmë të pamundur për të përfunduar çdo porosi me ju, mund të ketë situata të jashtëzakonshme që na shtyjnë për të refuzuar porosinë tuaj, të drejtë të cilën e kemi në çdo kohë.

Ne nuk na lindin detyrime ndaj jush ose palëve të treta nëse shtojmë, largojmë apo përditësojmë artikujt, materialet dhe përmbajtjet nga faqja online ose nëse gjykojmë se duhet të refuzojmë një porosi në situata të jashtëzakonshme.

7. MUNDËSIA PËR SHKËMBIM DHE KTHIM

Ne ju ofrojmë mundësinë e shkëmbimit dhe kthimit të artikullit/artikujve të blerë online.

Shkëmbimi dhe kthimi e tyre mund të realizohet fizikisht në njërin nga dyqanet tona (LTB JEANS, KOTON, BATA, GRAFITI) duke përmbushur kushtet për shkëmbim/kthim, të qëndroni brenda afatit kohor 14 ditë nga koha kur është pranuar porosia, të prezantohet kuponi origjinal tatimor para ekipës në dyqan dhe artikulli/artikujt që do të shkëmbehen ose kthehen të jenë në gjendjen e tyre origjinale dhe me të gjitha etiketat.

Në situatat kur dëshironi të ktheni artikullin/artikujt ju do ta pranoni shumën e paguar në para të gatshme. (Kostoja e transportit e llogaritur në kupon fiskal nuk mund të kthehet tek ju).

Ne nuk ofrojmë mundësinë e shkëmbimit/kthimit përmes shërbimit postar.

8. DËRGESAT

Ne do të mundohemi të sigurojmë një dërgesë të saktë dhe të shpejtë të porosisë tuaj, duke bashkëpunuar me një kompani që siguron shërbime postare. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptoni se kjo kompani ka Kushte dhe Terma për të cilat ne nuk mbajmë përgjegjësi në momentin që artikulli/artikujt janë në lëvizje, pra jashtë magazinës sonë. Dërgesa e porosisë mund të ketë vonesa për çdo faktor që pengon rrjedhshmërinë e procesit të transportimit të porosisë.

9. ÇMIMET

Çmimet në faqen tonë në internet janë dhënë në euro (€). Çmimet janë përfundimtare duke përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) me normën e aplikueshme ligjore. Çmimi nuk përfshin asnjë kosto të transportit.

Edhe pse ne kujdesemi për të siguruar që të gjitha çmimet e vendosura në faqen online të jenë të sakta, mund të ketë situata gabimesh në çmime. Nëse ne identifikojmë një gabim të tillë në artikullin/artikujt që ju keni porositur, ne do t’iu lajmërojmë sa më shpejtë që është e mundur duke ua sqaruar në detaje çështjen dhe duke anuluar këtë porosi (nëse pagesa është realizuar me kartelë bankare ne do ta rimbursojmë shumën e paguar për porosinë e anuluar).

10. PAGESAT DHE RIMBURSIMET

Metodat e pagesës ta cilat ne pranojmë përfshijnë pagesën me para në dorë dhe pagesën me kartelë bankare. Nëse ju zgjedhni metodën e pagesës me kartelë bankare ju jeni përgjegjës për çdo shpenzim që lidhet me transaksionet e të hollave. Nëse ju keni zgjedhur metodën e pagesës me kartelë bankare dhe një ose më shumë artikull/artikuj të porosisë tuaj nuk është/janë i/të disponueshëm ne do të rimbursojmë shumën e saj/tyre brenda afatit kohor 1 deri 16 ditë pasi ju kemi informuar.

11. MBROJTJA E PRIVATËSISË

Ne respektojmë dhe mbrojmë privatesinë dhe të dhënat tuaja personale.

Përpunimi i të dhënave tuaja personale do të bëhet vetëm me qëllim dhe në shërbim të sigurisë që dorëzimi i porosisë tuaj të jetë i rregullt dhe pa vonesa.

12. NGJARJET JASHTË KONTROLLIT TONË

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për asnjë vonesë të ndikuar nga forcat madhore. Forcat madhore përfshijnë çdo ngjarje që pengon transportimin e porosisë tuaj nga ne tek ju, e cila është jashtë kapacitetit të kontrollit nga ana jonë. Të tilla forca madhore përfshijnë:

a. Greva të ndryshme

b. Protesta civile, pushtim, sulme terroriste, luftë apo kërcënime për luftë në një rajon të caktuar

c. Zjarri, shpërthimet, stuhi, përmbytje, tërmet, epidemia apo katastrofat e tjera natyrore

d. Pamundësia e përdorimit të rrugëve tokësore

e. Pamundësia e përdorimit të rrjetit të telekomunikacionit

f. Rregulloret, aktet ligjore dhe nënligjore që mund të qeverisin një rajon të caktuar duke kufizuar aftësinë tonë për të realizuar me sukses dërgesën e porosisë tek ju

g. Greva nga kompania e shërbimit postar apo aksidentet dhe pamundësia nga ana e tyre për të përmbushur dërgesën

13. FSHIRJA E TË DHËNAVE TUAJA DHE MBYLLJA E LLOGARISË

Nëse vendosni të mbyllni llogarinë tuaj në faqen tonë online, nuk do të keni më mundësinë për të hyrë në atë llogari dhe gjithashtu do të humbisni historinë tuaj të blerjeve në faqen tonë online. Para se të mbyllni llogarinë tuaj, ju lutemi të na kontaktoni në mënyrë që të mund të diskutojmë çdo problem që mund të keni. Ne nuk dëshirojmë që të largoheni dhe do të përpiqemi të zgjidhim çdo çështje që ju shqetëson. Nëse dhe pas kësaj ju vazhdoni të dëshironi të mbyllni llogarinë tuaj, ju lutemi të siguroheni që çdo porosi e juaja të jetë e kompletuar, pasi që me dërgimin e kërkesës tuaj për mbyllje të llogarisë, të gjitha të dhënat tuaja personale do të fshihen nga sistemi ynë i administrimit të llogarive.

Mbyll llogarinë dhe fshi të dhënat e mia

14. MARRËVESHJA MES NESH

Këto Terma dhe Kushte rregullojnë dhe përfaqësojnë çdo kontratë që do të kemi së bashku. Kjo kontratë ka fuqi mbivendosëse ndaj çdo lloj komunikimi me gojë ose me shkrim.

15. NDRYSHIMI I TERMAVE DHE KUSHTEVE

Ne kemi te drejtë të rishikojmë dhe ndryshojmë këto Terma dhe Kushte në çdo kohë pa ndonjë njoftim paraprak. Ju do të përfshiheni në Termat dhe Kushtet në fuqi në momentin që kryeni porosinë.

16. KUJDESI NDAJ KLIENTIT

Për pyetje, sygjerime dhe ankesa ju lutemi të kontaktoni ekipin tonë të shërbimeve dhe kujdesit për klientët në adresën elektronike:

[email protected]